Opstina Zabalj na dlanu

Zabalj in rs - Online prezentacija opštine Žabalj

Jkp Vodovod Žabalj Istaknut
JKP "VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ
BROJ: 427-1/14
DANA : 30.09.2014.
 
                                                                 STANARIMA U KOLEKTIVNIM STAMBENIM 
                                                                 ZGRADAMA - IMAOCIMA SPOREDNIH VODOMERA
 
                                 O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J  E  
 
OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE DANA 29.09.2014. GODINE STUPILA NA SNAGU ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ("SL.LIST OPŠTINE ŽABALJ" BR. 18/2O14.)
ČLANOM 40. NAVEDENE ODLUKE PREDVIĐENE SU OBAVEZE ZA IMAOCE SPOREDNIH VODOMERA U ZGRADAMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA.
STOGA VAM KAO PRILOG OVOG OBAVEŠTENJA DOSTAVLJAMO ČLAN 40. ODLUKE O VODOSNABDEVANJU.
 
                                                             član 40.  
 
IMAOCI SPOREDNIH VODOMERA U ZGRADAMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA OBAVEZNI SU OMOGUĆITI OČITAVANJE STANJA NA SVOM VODOMERU PREDSTAVNIKU SKUPŠTINE ZGRADE U VREME OČITAVANJA NA GLAVNOM VODOMERU. PREDSTAVNIK SKUPŠTINE ZGRADE JE DUŽAN DA DAVAOCU USLUGE DOSTAVI STANJA NA SVIM SPOREDNIM VODOMERIMA U ZGRADI, U ROKU OD TRI DANA OD DANA PRIJEMA OBAVEŠTENJA ILI ISTICANJA OBAVEŠTENJA NA ULAZNIM VRATIMA ZGRADE, OD STRANE DAVAOCA USLUGA DA SE IZVRŠI OČITAVANJE VODOMERA.
UKOLIKO U ROKU IZ PRETHODNOG STAVA OVOG ČLANA PREDSTAVNIK SKUPŠTINE ZGRADE NE DOSTAVI STANJA NA SPOREDNIM VODOMERIMA , DAVALAC USLUGA ĆE IMAOCIMA TIH VODOMERA OBRAČUNATI UTROŠENU VODU U VREDNOSTI 15 m3 VODE MESEČNO, PO STANU.
IMAOCI SPOREDNIH VODOMERA U ZGRADAMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA OBAVEZNI SU DA U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVE ODLUKE:
- IZVRŠE BAŽDARENJE VODOMERA PUTEM OVLAŠĆENE USTANOVE I O TOME DOSTAVE UVERENJE DAVAOCU USLUGE;
- DOSTAVE DAVAOCU USLUGE PODATKE O PREDSTAVNIKU SKUPŠTINE ZGRADE KOJI ĆE VRŠITI OČITAVANJE VODOMERA .
UKOLIKO IMAOCI SPOREDNIH VODOMERA U ZGRADAMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA NE ISPUNE OBAVEZE OPISANE U STAVU 3. OVOG ČLANA, DAVALAC USLUGE ĆE IMAOCIMA TIH VODOMERA OBRAČUNATI UTROŠENU VODU U VREDNOSTI 15 m3 VODE MESEČNO PO STANU.
 
                                                             
                                                                                                        DIREKTOR
                                                                                                     Milan Damjanović

Opširnije...

Jkp Vodovod Žabalj Istaknut
JKP "VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ"
ŽABALJ
BROJ: 429-1/14
DANA: 30.09.2014.
                                                               KORISNICIMA VODE U OBJEKTIMA
                                                               INDIVIDUALNOG STANOVANJA KOJI 
                                                               NEMAJU UGRAĐEN VODOMER
 
                            O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J  E 
 
OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE DANA 29.09.2014. GODINE STUPILA NA SNAGU ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ("SL. LIST OPŠTINE ŽABALJ" BR. 18/2014)
 
ČLANOM 66. NAVEDENE ODLUKE PREDVIĐENA JE OBAVEZA ZA KORISNIKA OBJEKTA INDIVIDUALNOG STANOVANJA, KOD POSTOJEĆIH PRIKLJUČAKA, KOJI, EVENTUALNO NEMA UGRAĐEN VODOMER, DA U TOKU OD ŠEST MESECI OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVE ODLUKE, UGRADI VODOMER.
 ČLANOM 65.ST.1.TAČKA 11. OVE ODLUKE PREDVIĐENO JE DA ĆE SE NOVČANOM KAZNOM OD 15.000,00 DO 45.000,00 DINARA KAZNITI ZA PREKRŠAJ KORISNIK USLUGA FIZIČKO LICE AKO NE UGRADI VODOMER U ROKU ŠEST MESECI OD DANA SUPANJA NA SNAGU OVE ODLUKE (ČLAN 66. OVE ODLUKE)  
 
                                                                                         DIREKTOR
                                                                                   Milan Damjanović
 

Opširnije...

Nagrada za najbolje osnovce opštine Žabalj Istaknut
NAJBOLJI OSNOVCI IDU U "ARENU"
 
Nastavlja se sa praksom da se nagrađuju najbolji učenici Osnovnih i Srednjih škola u žabaljskoj opštini. U avgustu je 66-toro srednjoškolaca koji su u prethodnoj školskoj godini zabeležili uspeh od 5.00  letovalo u Paraliji, u Grčkoj, a u subotu, 27. septembra svi osnovci od II-VII razreda sa najboljom ocenom, posetiće bioskop "Arena" u Novom Sadu, gde će u dve sale gledati projekcije najsavremenijeg "3 D" formata. Oni mlađi će uživati u filmu "Povratak u OZ", a oni stariji će imati priliku da vide svetsku filmsku divu Anđelinu Džoli u "Grdani".
Tako će ukupno 535 učenika i 60 nastavnika i učitelja provesti ugodno pre podne u Novom Sadu. Po školama i brojevima to izgleda ovako: Iz Čuruga ide 184 učenika, iz Žablja 173, Đurđeva 113 i iz Gospođinaca 65 učenika. Ukupno ide 11 autobusa žabaljskog "Prevoza", a polazno vreme iz Gospođinaca i Čuruga je u 9.30, a iz Žablja i Đurđeva u 9.45. Po rečima sekretara Opštinskog veća Jadranke Savin, koja raspolaže svim informacijama vezanim za ovu kratku ekskurziju, filmovi su sinhronizovani, tako da će lako moći da ih prate i oni najmlađi učenici.
 Interesantno je da se NE preporučuje kupovina kokica na samom  ulazu u bioskop, što je u stvari takođe deo rituala prilikom odlaska u bioskop (tako je bar nekada bilo, jer bez kokica, semenki, kikirikija  ili Bronhi bombona - kao i da niste ni bili u bioskopu). Pa, neka se deca već nekao snađu, I neka ponesu od kuće...važno je da šuškaju u sali...
 
Zdravko Siriški

Opširnije...

Konkursi Istaknut
Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

SREDA, 17. SEPTEMBAR 2014.

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine - Konkursi koji su još uvek aktuelni i za koje se i dalje primaju zahtevi.

PREUZMITE KOMPLETAN OBRAZAC SA SVIM POTREBNIM DETALJIMA

Opširnije...

Zakup poljoprivrednog zemljišta Istaknut
O G L A S ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Žabalj.

Preuzmi dokumentaciju za konkurs

Opširnije...

Javni poziv za pružanje pomoći deci iz izbegličkih porodica Istaknut
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA 
OPŠTINSKA UPRAVA ŽABALJ
POVERENIK ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE
Broj: 20-78/14-04
Dana: 02.09.2014.
Žabalj, N.Tesle 45
Tel. 831- 979
 
 
 
OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA PRUŽANJE JEDNOKRATNE  FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE IZ IZBEGLIČKIH  I RASELJENIH PORODICA
 
Fond za pružanja pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je javni poziv za pružanje jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine.
Obrazac za prijavu može se dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25. Može se preuzeti i sa sajta www.fondajnfort.rs ili kod poverenika opštine Žabalj, Vlajka Gligorića, Nikole Tesle 45, tel: 830-979.
 
ROK ZA PRIJAVU JE 30.09.2014.
 
Zdravko Siriški

Opširnije...

Predstavnici Žablja na turniru u Donjem Vakufu Istaknut
Kao rezultat dugogodišnje saradnje sportskih entuzijasta iz BiH i predstavnika dijaspore,u D.Vakufu  je 16 i 17 avgusta 2014.god. održan Prvi međunarodni street-basket turnir "DIJABIH".Organizatori ovog turnira,čiji je cilj bio da u ovom gradu okupi predstavnike dijaspore čiji koreni potiču sa ovih prostora,su KK"PROMO",KK"BOSNA" iz Švedske,a partneri opština D.Vakuf,švedska opština Landskrona,Savez Banjalučana u Švedskoj,Sportski Savez SBK/KSB,dok je pokrovitelj Ministarstvo za ljudska prava i izbeglice Bih.
Poziv za ekipu iz opštine Žabalj je nastao kao plod prošlogodišnje posete predsednika opštine Žabalj Čedomira Božića D.Vakufu.
Na turniru je učestvovalo osam ekipa iz Srbije,BiH,Švedske i Hrvatske.a ekipa opštine Žabalj je na ovom turniru učestvovala pod pokroviteljstvom  opštine Žabalj i Sportskog Saveza opštine Žabalj.Našu ekipu činilo je sedam članova i to -Mirko Makitan,Stefan Trninić,Andrej Antonić,Stefan Stojšin,Davor Bubalović-trener,Vitomir Lisica-vođa puta,Vlajko Gligorić-poverenik za izbegla lica.U jednom veoma zanimljivom takmičenju ekipa opštine Žabalj zauzela je četvrto mesto.
Cilj ovog turnira nije bio samo takmičarsko-sportskog karaktera,već i upoznavanje sa drugim kulturama,državama i narodima,što su preljubazni domaćini uspeli da ostvare kroz zajedničke izlete po prirodi u okolini D.Vakufa.
Svi takmičari i posetioci ovog turnira su bili dobrodošli,a sam turnir i ceo tok boravka u D.Vakufu su prošli bez ikakvih problema.
Poseta D.Vakufu iskorišćenja je i za razgovore o problemima lica koja su sa područja D.Vakufa,a žive u opštini Žabalj,vezana za dobavljanje dokumenata iz matičnih knjiga i rešavanja ostalih tehničkih problema.
Našim ljubaznim domaćinima se zahvaljujemo na gostoprimstvu,a ovo je još jedan dokaz da sport povezuje ljude.

Z.S i P.T.

Opširnije...

Konkurs Istaknut
Konkurs za subvencionisanje kamate dinarskog kratkoročnog kredita za poljoprivredu

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Žabalj raspisuje Konkurs za subvencionisanje kamate dinarskog kratkoročnog kredita za poljoprivredu.

Iznos kredita: 150.000,00 dinara, kamatna stopa 18% na godišnjem nivou, od toga Fond subvencioniše 8%, a korisnici 10% kamate.
Korisnici kredita mogu biti fizička lica sa prebivalištem u opštini Žabalj, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji se nalaze u aktivnom statusu.
Prijavljivanje na Konkurs i popunjavanje zahteva vrši se u prostorijama Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Žabalj.
Za sve dodatne informacije, zainteresovani poljoprivrednici se mogu javiti u kancelariju Fonda ili na telefone 021/310-15-23 i 021/310-15-24.

Konkurs

Prijava za kredit

Opširnije...

Konkurs za turističko putovanje studenata opština žabalj Istaknut
Oglašava se konkurs za turističko putovanje za studente sa teritorije opštine Žabalj.
Tekst konkursa, plan putovanja i prijavni obrazac.

PREUZMITE TRI DOKUMENTA KLIKOM NA LINK:

Tekst konkursa

Obrazac za prijavu

Plan puta

Opširnije...

konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi Istaknut
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini.
 
Konkurs traje: od 18.07.2014. do 30.09.2014.

Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati: nabavka opreme za smeštaj mlečnih krava, teladi i tovnih junadi, opreme za smeštaj krmača, odgoj prasadi i tovnih svinja, opreme za ovčarske i kozarske farme, opreme za živinarske farme, električnih ograda, opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mleka, opreme za manipulaciju, odlaganje i distribuciju stajnjaka u slučaju zatvorenog držanja na farmama – skreperi i separatori.

Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati izrada dokumentacije(idejni i glavni projekat), izgradnja električne mreže do farme u okviru izmeštanja farmi van naselja na lokacije koje su u skladu sa urbanističkim planovima, a u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine.

Predmet konkursa je realizacija dela tačke V, podtačka 1.6. i 1.7 Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini.

TEKST KONKURSA I OBRAZAC PRIJAVE PREUZMITE KLIKOM NA LINK >>>  TEKST I OBRAZAC KONKURSA I PRAVILNIK <<<

 

Opširnije...

Strana 3 od 8

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

OPSTINA ZABALJ NA DLANU

Opstina Zabalj