Odštampajte ovu stranicu
Otkup stanova u Hrvatskoj Otkup stanova u Hrvatskoj Otkup stanova u Hrvatskoj Istaknut

OBAVEŠTENjE O OTKUPU STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ.

18 Mart 2014 Autor 
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINSKA UPRAVA ŽABALj
POVERENIK ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE
BROJ: 20-41/14-///-04.
DANA:18.03.2014
ŽABALj, Nikole Tesle 45
tel.021/830-979PREDMET:OBAVEŠTENjE O OTKUPU STANOVA U R. HRVATSKOJ.


ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KUPOVINU STANA U VLASNIŠTVU R.HRVATSKE JE DO 30.06.2014. ZA ONE KORISNIKE KOJI IMAJU SKLOPLjEN UGOVOR O NAJMU, A DO SADA NISU PODNELI ZAHTEV ZA KUPOVINU STANA.

ZA KORISNIKE KOJI NEMAJU SKLOPLjEN UGOVOR O NAJMU ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KUPOVINU IZNOSI GODINU DANA OD DANA SKLAPANjA UGOVORA O NAJMU.

ZAHTEV ZA KUPOVINU PODNOSI SE NA PROPISANOM FORMULARU (MOŽE SE DOBITI KOD POVERENIKA ZA IZBEGLICE)
UZ ZAHTEV, STRANKA MORA PRILOŽITI DOKUMENTACIJU ZA SEBE I ČLANOVE PORODICE, A TO JE:
- POTVRDA O OIB-u (OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU) ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- RODNI LIST ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- VENČANI LIST ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- UVERENjE O PREBIVALIŠTU ODNOSNO BORAVIŠTU NA STANU KOJI JE PREDMET PRODAJE I ZA SVA MESTA PREBIVANjA OD 08.OKTOBRA 1991. GODINE ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- POTVRDU MINISTARSTVA FINANSIJA, NADLEŽNE PORESKE UPRAVE O NEPOSTOJANjU DUGA PREMA DRŽAVI ZA ONA DAVANjA O KOJIMA PORESKA UPRAVA VODI SLUŽBENU EVIDENCIJU PODNOSIOCA I ČLANOVA PORODICE,
- POTVRDA GRADA DA LI JE OSTVARENA KUPOVINA STANA U SKLADU SA ZAKONOM O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO I ZAKONA O NADSTOJNIČKIM STANOVIMA ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- POTVRDA OPŠTINSKOG SUDA, ZEMLjIŠNO-KNjIŽNOG ODELjENjA RADI DOKAZA DA U MESTU PREBIVALIŠTA NEMAJU U VLASNIŠTVU KUĆU ILI STAN ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- POTVRDA KATASTRA RADI DOKAZA DA U MESTU PREBIVALIŠTA NEMAJU U VLASNIŠTVU KUĆU ILI STAN ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- OVERENE IZJAVE PODNOSIOCA I ČLANOVA PORODICE DA NEMAJU U VLASNIŠTVU STAN ILI PORODIČNU KUĆU POGODNU ZA STANOVANjE U MESTIMA PREBIVALIŠTA, UKLjUČIVO I MESTO STANA KOJI JE PREDMET PRODAJE ILI AKO ISTI NISU PRODALI, POKLONILI ILI NA DRUGI NAČIN OTUĐILI NAKON 08.OKTOBRA 1991. GODINE (OVE IZJAVE SE DAJU NA PROPISANIM FORMULARIMA I MOGU SE PREUZETI KOD POVERNIKA ZA IZBEGLICE , TELEFON 830-979)
- POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA O VREMENSKOM TRAJANjU STATUSA IZBEGLICE ISKAZANU U GODINAMA ODNOSNO POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA O POČETKU STATUSA IZBEGLICE
ISTE INFORMACIJE MOGU SE POGLEDATI NA STRANICAMA DRŽAVNOG UREDA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINjAVANjE Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

POVERENIK ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Vlajko Gligorić
PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu


R. Danilović

Komentarišite naše članke.
Šaljite nam Vaše sugestije.
Pošaljite nam Vaše tekstove.

Pišite nam odmah klikom na link KONTAKT

Adresa sajta www.zabalj.in.rs