Opstina Zabalj na dlanu

Zabalj in rs - Online prezentacija opštine Žabalj

Vi ste ovde: Home Žabalj Ekonomski fakultet i opština Žabalj potpisali protokol o poslovnoj saradnji
Ekonomski fakultet i opština Žabalj Protokol o saradnji Ekonomski fakultet i opština Žabalj Protokol o saradnji Istaknut

Ekonomski fakultet i opština Žabalj potpisali protokol o poslovnoj saradnji

07 Oktobar 2015 Autor 
Ekonomski fakultet i Opština Žabalj potpisali protokol o poslovnoj saradnji
06.10.2015

Žabalj je dobar primer kako i lokalne samouprave iz unutrašnjosti mogu uspešno da povežu svoje interese sarađujući sa naukom.

U Novom Sadu je na Ekonomskom fakultetu potpisan Protokol o poslovnoj saradnji između Ekonomskog fakulteta i opštine Žabalj. U svečanoj atmosferi sadržaj Ugovora su potpisali dekan profesor dr Nenad Vunjak i predsednik opštine Žabalj Čedomir Božić.

Ovim ugovorom su obuhvaćeni interesi obe strane, a u prvom redu insistira se na uspostavljanju poslovne saradnje u cilju povezivanja obrazovanja, nauke, privrede, kao i intenziviranja primene naučnih dostignuća u poslovanju potpisnica Protokola.

Dogovor potpisnika je da će sistematski organizovati naučno-stručna istraživanja i druge oblike saradnje, kako za potrebe fakulteta, tako i za potrebe opštine Žabalj.

Iz Ugovora proističe da su obaveze fakulteta da angažuju eksperate opštine Žabalj u izvođenju dela obrazovnog procesa na fakultetu, da organizuje i realizuje programe obrazovanja i edukacije za potrebe žabaljske opštine, kao i da uzme učešće u realizaciji naučno istraživačkog rada za potrebe opštine Žabalj. Takođe, pružaće usluge oko izrade sertifikata od značaja za potrebe ove lokalne samouprave. Fakultet će promovisati rad opštine Žabalj putem izložbi, zajedničkih javnih nastupa i drugih vidova predstavljanja u javnosti.

Sa druge strane, opština Žabalj će omogućavati studentima obavljanje prakse u svojoj sredini, pružaće podršku prilikom izrade seminarskih, pristupnih, završnih, diplomskih, master i doktorskih radova. Takođe, opština Žabalj će omogućiti istraživačke aktivnosti na prostoru svoje opštine.

Inače, ovaj protokol se zaključuje na neodređeno vreme, a obe strane procenjuju da ovaj akt može doneti korist i Fakultetu i opštini Žabalj.

Zdravko Siriški
PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu


R. Danilović

Komentarišite naše članke.
Šaljite nam Vaše sugestije.
Pošaljite nam Vaše tekstove.

Pišite nam odmah klikom na link KONTAKT

Adresa sajta www.zabalj.in.rs

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

OPSTINA ZABALJ NA DLANU

Opstina Zabalj